Google sex doing homo

google sex doing homo

Vi trenger ikke alle flytte til Oslo. Det er synd du Harberg mister 40 — 50 stemmer fra homoliberale sørlandsmennesker med ditt utspill. Kanskje tjener du de inn hos kristenkonservative. Men hvilke stemmer ønsker du egentlig mest?

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning. Vennlig hilsen Sondre Bjørdal , konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land. Jeg vet at dette innlegget er utdatert og at den politiske biten med valg og Storting ligger i fortiden.

Men jeg trengte et innlegg som presenterte meg og mine meninger litt også. Så nå får ingen lov å påkeke at det er et forsinket innlegg, hehe! Det er jo fremdeles sånn at homofili ikke lar seg forene med troen til mange kristne, katolikker og muslimer. Det er viktig at homofile prøver å se tingene fra andres ståsted også. Jeg tenker da på feks kristne som føler seg bundet i sin samvittighet til å stå fast på det budskapet de mener Bibelen gir om sex og samliv.

Jeg tror faktisk de færreste kristne, om noen, har noen glede av å såre homofile med sine meninger, men når man føler seg overbevist av Gud gjennom Hans ord om hva man skal tro og ikke tro, se da blir det umulig å velge vekk troen for å skåne andres følelser. Jeg vet om mange kristne familier som har fått dette vanskelige valget i fanget, Det er ingen lett sak den veien heller.

Jeg tror vi kan leve med uoverenstemmelser og faktisk være helt uenige, men samtidig ha repsekt for hverandre. Vi lever jo i et multikulturelt samfunn hvor kravet for respekt for menings og tros diversitet er større en noen gang.

Mitt personlige syn er konservativt når det gjelder hva Bibelen sier om homofili. Jeg klarer ikke å lese meg vekk fra det som faktisk står sort på hvitt i Boka. Men når det er sagt er det ingen kampsak for meg. Jeg har ikke til hensikt å presse noen inn i min måte å leve på eller å tenke på. Dette innlegget ditt Holvik er rett og slett veldig bra Verden trenger flere som deg. Den forelder som ikke kan stå ved sitt eget barn i en så viktig sak burde ikke hatt barn i første omgang. Det er en hårfin grense mellom å ikke "gi aksept til" og å støte fra seg.

Abraham var villig til å ofre sin egen sønn for Jahve, Men Jahve avlyste det hele i siste øyeblikk. De som støter ut eller ikke aksepterer sine egne barn for hva de er viser kanske som Abraham sin troskap mot Gud, men det er en blind troskap, blottet for nestekjærlighet og nestekjærlighet er en egenskap jeg har latt meg fortelle at Gud setter høyere enn det meste. Foreldre som ikke aksepterer sine barns seksuelle legning kan også komme til å indirekte drepe sine barn. Selvmordsstatistikken blant unge homofile er skyhøy!

Hvem vil risikere å ha sitt eget barns liv på samvittigheten? Hvis dette er Guds vilje, da er Han ikke en fyr jeg vil assosiere meg med. Du kommer med kritikk av Tobiassen, men ditt eget utsagn er også ganske brutalt. Husk at du her muligens stempler svært mange mennesker i verden. På den annen side tror jeg du kan ha godt av å nyansere litt mer. Jeg vil anta at de aller fleste kristne foreldre vil respektere barnets valg uten at de aksepterer synden her homofili.

Jeg håper at du skjønner forskjellen på disse tingene. Videre tror jeg at uhyre få konservative i dette spørsmålet kristne vil nekte å jobbe med, undervise, handle fra etc. Det er kun i åndelig sammenheng at dette er et problem. Alle mennesker er syndere, så at man skal nekte samkvem med noen i en nøktern menneskelig sammenheng tror jeg er relativt uaktuelt også for konservative kristne.

Men fra det til å gi åndelig godkjennelse av noe som mange kristne samvittighetsmessig mener at er synd er noe ganske annet. Jada, jeg vet at jeg er ganske skarp i kantene av og til, men jeg mener ikke noe vondt med det: Og ja, jeg skjønner at man kan akseptere barnet uten å akseptere synden, det er en himmelvid forskjell, men jeg er redd for at det kan kan være vanskelig å skille sett fra barnets synspunkt.

Det er ikkje vanskeleg å sjå at det no nærmar seg slutten. Tilstandane vert meir og meir lik tida før syndefloda. Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem. The Lutheran Church says gay couples can now get married by any of its priests from the beginning of November.

Jeg er nok en av dem du kommer til å være mest uenig med fordi jeg har hatt en nokså offentlig profil i min motstand mot reformen "felles ekteskapslov", men jeg håper at vi kan få respekt for hverandre som meningsmotstandere. Jeg skal love at jeg ikke kommer til å tvile på dine ærlige hensikter med å kjempe for din sak, og jeg håper du kan gjøre det samme for meg.

Mitt problem i nettdebatter her på Verdidebatt, er at noen legger ord i munnen på meg og hevder jeg er mot homofilt samliv fordi jeg kjemper mot reformpakken "felles ekteskapslov". Jeg håper dette ikke gjelder deg. Ja, jeg skjønner det.

Dessuten ser jeg absolutt problemstillingen du reiser nedenfor der. Det er dessverre ikke usannsynlig at det kan komme til et slikt punkt. Så skal man balansere noe sånt må man være forsiktig og gjøre det man kan for å ikke si eller gjøre noe "unødvendig" som kan gjøre det verre I Guds øyne er vi alle syndere. Jfr et sted i Åpn som sier "Det finnes ikke en rettferdig. Ikke en"  Og hvis man erkjenner at man er en synder, så går det an å få tilgivelse for det. Jeg har en utgave av Bibelen liggende og jeg har lyst til å sitere et vers, og det er 1 Tess 4, Men jeg er enig med Langesæter.

Fenomenet opptrer på de siste tider med Antikrist's ånd i verden. Elles lurer de dykk sjølve. Det er ein styggedom. Alt er sant som står i Bibelen. Det er Guds ord alt sammen hvis "ingenting legges til eller trekkes fra" som det står skrevet på slutten av det nye testamentet. Så får teologene krangle om resten. For meg er alt som står der sant. Vi kan ikke begynne å vektlegge det ene mer eller det andre for da er vi på villfarelsens vei. Og det står videre skrevet at" et rike eller et hus som kommer i strid med seg selv, går til grunne.

Det er etter min mening en del av prosessen til å bli sterk i troen at man skal rives og slites mellom de forskjellige tekstene. Til slutt ender man opp med at alt er sant. Nei Bibelen tillater ikke homofili som du siterte fra Jakobs brev. Men veldig mange sliter pga det. Derfor skrev jeg det jeg skrev i mitt første svar.

Martin Holvik nevnte følelser på slutten av sitt innlegg. Og så lenge antikrist's ånd er i verden, så kan han ta ut og sette inn følelser i oss såsom kjærlighet, empati, håp, nestekjærlighet etc.

Han opphøyer jo seg selv til Gud. Hans ånd kan avsløres og det står hvordan i 1 Joh kap 4. Aksepterer du gjengifte da Tobiassen?

I direkte og uomtvistet strid med selve De 10 Bud? Blir skilte heterofile viet i menigheten din. Er svaret ja synes jeg det er oppsiktsvekkende. Men det er utrolig hvor lett de fleste "bokstavtro" klarer å lese seg vekk fra det som står sort på hvitt i Boka når det angår dem selv og andre heterofile. Selv de 10 Bud klarer de lett å gå rundt, på sin møysommelige jakt etter noen perifere og vage setninger om homofili. Disse setningene er det så umulig å se stort på, selv om konsekvensen er lite humant.

At dere ikke selv ser det formidable inegritetstapet dette påfører kirken blant mennesker som forventer integritet er en stor gåte. Du da Magnus, ser du på gjengifte heterofile som syndere? Hvorfor er i tilfelle homofile større syndere? Hva har homofili konkret med Syndeflommen å gjøre? Mer enn grådighet, forsømte foreldre, løgn og skilsmisse og kvinner med talende posisjoner.

Tror vi heterofile har utfordret syndefloden i rikelig monn uten at noe har skjedd. Så skal liksom alt brake løs fordi kjærester får lov til å gifte seg!

Jeg ser naturligvis på gjengifte for heterofile som synd. Syndere som sådan er vi alle. Gjengifte er kun tillatt dersom ektefellen dør - og da kun med en ugift aldri-gift! I alle fall er dette det eneste "sikre" man kan si om gjengifte ut fra Bibelen etter alt jeg har forstått.

Slik jeg har forstått det åpnes det ikke for annen type gjengifte. Så homofile er slettes ikke større syndere enn noen andre av oss. Men at alle mennesker synder er ikke noe argument for at f eks homofili ikke skal ses på som synd.

Det bør likevel føre til at vi alle er ydmyke overfor hverandre. Jeg forstår jo at du har bestemt deg for det syn at homofili ikke er synd - og det må du i ærlighetens navn få lov til. Men selv om du reiser viktige problemstillinger i forhold til andre synder som omtales i Bibelen, så blir altså ikke homofili noe mindre galt av den grunn. Jeg tror at vi må avfinne oss med at vi er uenige i hvilket grunnlag Bibelen skal være i et slikt spørsmål der du velger å se bort fra den.

Dette er en ærlig sak, men våre veier skilles åpenbart akkurat der. Jeg retter opp rekkefølgen i mitt forrige innlegg pga. Dersom noen skulle lure på det så var det dette sitatet jeg kommenterte:. Glem nå hva som står i Bibelen noen få minutter og spør så deg selv: Hva er mitt personlige, ærlige og oppriktige synspunkt på dette?

Uten å bruke Boka, så syntes jeg helt ærlig at homofili er merkelig og faktisk naturstridig, all den tid mann og kvinne må til for å føre slektene videre.

Rent fysiologisk er jo mann og kvinne tilpasset hverandre. Man ser jo også at kvinnen og mannen spiller forksjellige roller i forhold til barn. Jeg syntes derfor sånt rett fra lervra at homofili virker unaturlig og ulogisk. Jeg tror faktisk mange tenker dette, men de sier det ikke høyt fordi de er redd for stempling og uthenging. Når jeg da leser Bibelen og finner det samme forholdet gjenneom hele bibelen, alltid mann og kvinne, presentert som det riktige, da kan jeg ikke tro noe annet. Men da har jo med tro å gjøre.

Som libralist vil jeg ikke ha noe statskirke, eller statsstøttede menigheter. På den måten slipper vi hele problemet med ekteskapslov og alt annet. Folk må få leve slik de vil og ha de meningene de har, men jeg syntes jeg har like mye krav på respekt for mitt syn, som det homofile har for sitt.

Jeg er enig med Nina Karin monsen i følgende utsagn; ' vi lever i de sårede følelsers tyranni' Toleranse begrepet er blitt noe merkelig. Man skal liksom tolere alt som ikke er intolerant. Under opplysningstiden handlet toleranse om å kunne være dønn uenige, men likevel respektere den andres mening, fordi ytringsfriheten aldri måtte ofres på krenkelsens alter.

Heri ligger alle menneskers store utfording hele livet. Kampen om  å gjennopprette samværet med Gud. Jesus var den som banet veien tilbake til Gud. Det er også "naturstridig" at kvinner bruker prevensjon for å ikke føre slekta videre. Det er "naturstridig" at man har anal-sex og oral-sex, da dette ikke fører slekta videre. Heldigvis har mennesker til alle tider strebet etter å tilpasse seg best mulig etter de muligheter som har eksistert rundt dem. En handicappet person ville kanskje aldri heller hatt sex.

Det som er viktig for at alle mennesker skal få det best mulig, er å se muligheter. Det å henge seg opp i "hindringer" man fint kan overvinne, er bare til belastning for mennesker som ikke selv opplever disse hindringene.

At noen fordomsfulle mennesker som tror at de selv lever et "mer naturlig" liv enn homofile skal forsøke å "bestemme" at de homofile ikke skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet, hører ikke hjemme i et demokrati.

Det som undrer meg med homodebatten er at argumenter som det ovenfor.. Implikasjonen er at dersom du eller jeg har syndet, kan vi ikke uttale oss om et lærespørsmål i Bibelen.

Dette er selvsagt bare tull. Alle kristne vet at de er har syndet, og at de synder innimellom gjennom kristenlivet. Bibelen er klar på at om noen sier han ikke synder, da bedrar han seg selv. Mao, alle kristne så vel som ikke kristne synder fra tid til annen. Så kan de som vil diskutere gjengifte, alkohol, sex før ekteskap, baksnakk Så lenge det ikke er bevist at homofili er medfødt ei heller motbevist , blir det egentlig ren løgn når noen påstår at de velger dette selv.

Jeg har hørt mange kristne si at homofili ikke er medfødt. Altså en påstand de ikke kan vite noe sikker om, som da blir løgn når de setter det frem som en sannhet. Brudd på bud 8. Selv om noen TROR at Bibelen mener at homofili er syndig, står det ingenting der om det er medfødt eller ikke.

Jeg kjenner ingen som konsekvent holder hviledagen hellig. Noen her som kjenner noen som faktisk klarer det? Nå er ikke det at vi ikke skal kunne opplyse hverandre mitt poeng.

Jeg er ikke spesielt opptatt av forsvare homsene, det klarer de visst godt nok selv. Poenget mitt er at i utgangspunktet er menneskets problem at det er kommet på avveie fra Gud, og at utfordringen er å komme i rett posisjon til Ham. Du sier at det er naturstridig at kvinner bruker prevensjon, men det er jo ingen begrunnelse for at det ikke er naturstridig med homofili? Biologien til mann og kvinne er en fundamental skaperordning. Diverse sexuell praksis og prevensjon er ikke noe som er fundamentalt fra naturens side, og endrer heller ikke på faktumet at det finnes kun to kjønn hvor biologien er tilpasset hverandre både for å føre slekten videre, men også for samspill utover det rent fysiske.

Det er solid forskning som beviser at det er forskjell på kjønnene, og at de har forskjellige roller i forhold til barna. Når det gjelder dette med like muligheter osv, så er vi jo helt enige. Som libralist ønsker jeg ikke å bestemme hvordan andre skal leve.

I mitt samfunn skulle homofile ha alle rettigheter som heterofile, men det betyr ikke at jeg ville endre mitt eget personlige syn på homofili. Da er problemet løst. Da kan kristne som har problemer med homofile prester ha sine egne kirker, så kan de andre ha sine egne. Så kan vi leve side om side med forskjellige meninger, men dog respekt i bunn. Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden.

Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.

For han som er i dere, er større enn han som er i verden. Den som ikke er av Gud, hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Jeg mente antikrist's ånd er istand til å ta ut følelser i oss. Han inntar jo Gud's tempel og opphøyer seg selv til Gud. Eg er Herren din Gud, som førte deg ut or Egypt, or trælehuset. Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Du skal ikkje laga deg noko gudebilete eller noko slag bilete av det som er oppi himmelen eller nedpå jorda eller i vatnet under jorda.

For eg, Herren din Gud, er ein brennhuga Gud, som lèt straffa for synda åt fedrane koma over born i tredje og fjerde ættleden, når dei hatar meg,  6 men gjer vel i tusen ættleder mot dei som elskar meg og held boda mine. Du skal ikkje misbruka namnet åt Herren din Gud; for Herren held ikkje den uskuldig som misbrukar namnet hans.

Kom kviledagen i hug, så du held han heilag! Då skal du ikkje gjera noko arbeid, korkje du eller son din eller dotter di, korkje tenaren eller tenestkvinna eller feet, eller innflyttaren i byane dine.

Difor velsigna Herren sabbatsdagen og lyste han heilag. Du skal ikkje trå etter kona åt nesten din, tenaren eller tenestkvinna hans, oksen eller eselet hans eller noko anna som høyrer nesten din til. Éin er den gode.

Men vil du gå inn til livet, så hald boda! Kom så og følg meg! Då sa Jesus til disiplane: Det er vanskeleg for ein mann som ikkje vil gje opp legningen sin å koma inn i himmelriket. Det er lettare for ein kamel å gå gjennom eit nålauge enn for ein homofil å koma inn i Guds rike.

Dersom Antikrist kan manipulere oss til å vise mer kjærlighet og empati, så ønsker jeg ham velkommen. Og den usynlige mannen har en egen liste med ti ting han ikke ønsker at man skal gjøre.

Gjør man en av disse tingene, har han et eget sted, fullt av ild og røyk og svie og tortur og forferdelse, dit man blir sendt for å leve og lide og brenne og kveles og skrike og gråte for alltid, i all evighet Men Han elsker deg! Alle frekke og gudlause         skal då vera som halm,         og dagen som kjem, skal brenna dei opp,         seier Herren, Allhærs Gud,         så korkje rot eller grein vert att. Dei vart straffa med evig eld og ligg der som eit åtvarande eksempel.

Byane Sodoma og Gomorra vart straffa med den "evige elden". Dette er eit utrykk som vert forklara i Skrifta. Elden brenn til alt er forsvunne. Det er også en del som kommer ut av skapet i veldig voksen alder. Samtidig tviler jeg sterkt på at de heterofile har mindre «svin på skogen» når det kommer til dette punktet. Homofile kan jo ikke ende opp med «boller i ovnen», så da er man ikke like flinke til å ha kondomet klart. Samtidig er det en del som er flinke til å bruke kondom for å holde seg unna smitte av diverse seksuelt overførbare infeksjoner, da spesielt HIV.

Dette har nok en klar sammenheng med hvor «flink» man er til å tre på kondom på festkjeppen når man skal ha seg. Føler du at du blir stigmatisert når du hører slike spørsmål om homoseksualitet?

På en måte ja, og på en annen måte nei. Vi er ikke så utrolig annerledes enn de som er heterofile. Den eneste forskjellen er at homsene liker noen av det samme kjønn.

Samtidig har mange homofile hatt kjipe opplevelser i forhold til det å komme ut av skapet og dermed blitt mer harde på flaska. Når man er ruspåvirket mister man dømmekraften sin og man har mindre kontroll, avslutter Karl Erik.

Finn flere saker på waschera. Har homofile menn oftere sex enn heterofile? Er homofile menn dårligere til å bruke prevensjon? Marcus og Martinus skal delta i Norway Cup.

TV-stjerne står frem som bifil. Khloé Kardashian ga fan svar på tiltale om Tristans utroskap. Nå kan du melde deg på The Voice. Stem på din favoritt til Folkets Amanda. Ronan Keating sang duett med Carola: Redaksjonens anbefalinger Hedret Viken: Delt i sosiale medier Stjerneparet avlyser bryllupet Onsdag Har du fått med deg disse klippene?

John Marcus 24 får sjokk når han åpner Tinder 43  Malin 22 får ekkel beskjed av legen 18

..

Allerede i slutten av forrige sesong fikk man hint om at Isak var homofil , og det har blitt et hovedtema for høstens sesong. Når han blir kjent med tredjeklassingen Even, spilt av Henrik Holm, eksploderer følelsene. I seriens nyeste episoder får seerne oppleve guttenes kjærlighet utfolde seg på skjermen. De to tenåringene flørter, kysser intenst, og snakker om hva foreldrene vil tenke om hverandre. Han er selv homofil, og ble i fjor buet av scenen da han holdt Nå følger han spent med på den populære serien.

Samtidig tror jeg dette er følelser alle kan kjenne seg igjen i, sier han. P3-redaktør Håkon Moslet forteller at det også har vært viktig for serieskaperne i arbeidsprosessen. Aasmundsen mener det er ekstra beundringsverdig at «Skam» viser frem to ikke-stereotypiske homofile.

Han har tidligere fortalt i TV 2 at homofile som han selv, som er mer feminine, kan bidra til å sette alle homofile i én bås. At episodene også viser den fysiske kjærligheten, mener Aasmundsen er svært viktig. Nå håper han at serieskaperne ikke stopper med kyssingen. Det er som elefanten i rommet, vil sex bli et tema? Flere synes serieskaperne har truffet blink med kjærlighetshistorien. At alle respekterer dem og syns de er søte akkurat som en gutt og en jente», skriver én.

Hun mener årets «Skam»-sesong er helt unik. Endestad mener den typiske ungdomsserien ofte problematiserer homofili, heller enn å hylle den og fremme de universale aspektene ved kjærlighet.

Det opplevde Noora i sesong to, og det opplever Isak nå, avslutter hun. Vil appellere til alle — Dette er for min del den aller mest spennende sesongen, sier Jakob Semb Aasmundsen Homofile kan jo ikke ende opp med «boller i ovnen», så da er man ikke like flinke til å ha kondomet klart.

Samtidig er det en del som er flinke til å bruke kondom for å holde seg unna smitte av diverse seksuelt overførbare infeksjoner, da spesielt HIV. Dette har nok en klar sammenheng med hvor «flink» man er til å tre på kondom på festkjeppen når man skal ha seg. Føler du at du blir stigmatisert når du hører slike spørsmål om homoseksualitet? På en måte ja, og på en annen måte nei. Vi er ikke så utrolig annerledes enn de som er heterofile. Den eneste forskjellen er at homsene liker noen av det samme kjønn.

Samtidig har mange homofile hatt kjipe opplevelser i forhold til det å komme ut av skapet og dermed blitt mer harde på flaska. Når man er ruspåvirket mister man dømmekraften sin og man har mindre kontroll, avslutter Karl Erik. Finn flere saker på waschera. Har homofile menn oftere sex enn heterofile? Er homofile menn dårligere til å bruke prevensjon?

Marcus og Martinus skal delta i Norway Cup. TV-stjerne står frem som bifil. Khloé Kardashian ga fan svar på tiltale om Tristans utroskap. Nå kan du melde deg på The Voice. Stem på din favoritt til Folkets Amanda. Ronan Keating sang duett med Carola: Redaksjonens anbefalinger Hedret Viken: Delt i sosiale medier Stjerneparet avlyser bryllupet Onsdag Har du fått med deg disse klippene?

John Marcus 24 får sjokk når han åpner Tinder 43  Malin 22 får ekkel beskjed av legen 18  Martine rystes av det hun ser på veggen til daten 24  Desta blir flau når hun innser hvor mye tid hun bruker på mobilen i løpet av en dag 10

Og så lenge antikrist's ånd er i verden, så kan han ta ut og sette inn følelser i oss såsom kjærlighet, empati, håp, nestekjærlighet. Du skal ikkje bryta ekteskapet. Bibelen er ikke troens fundament av. Jfr et sted i Åpn som sier "Det finnes ikke en rettferdig. Under opplysningstiden handlet toleranse om å kunne være dønn uenige, men likevel respektere den andres mening, fordi ytringsfriheten aldri måtte ofres på krenkelsens alter. Spør oss om sex og seksualitet Abort Fakta, tjenester og rettigheter Kjøpt sex? MASSASJE HOMO SEX OSLO HOTEL SEX

POLISH HOMO ESCORT MANCHESTER FUCK BOOK

Google sex doing homo